Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Fler exempel på svenska mynt med gudsnamnet
under Karl IX:s regeringstid (1604-1611)

 

 
 

Mynten här nedan har på åtsidan tetragrammet JHWH med hebreiska bokstäver ovanför kungens huvud och på omskriften syns kungens valspråk på latin: IEHOVAH SOLATIVM MEVM (Jehova är min tröst)
 


Praktmynt i guld (4 caroliner) från 1609
 
Mynt från 1608Mynt (2 riksdaler) från 1607


 

 

 


Mynt (20 mark) från 1606

Källa: Sveriges mynt 1521-1977
 

Mynt (4 mark) från 1606. På frånsidan syns
tetragrammet i mitten och kungens valspråk i
omskriften
 
En 6 dukat från 1606. Myntet var det mest
praktfulla av de guldmynt som bärgades
1982-1983 från regalskeppet Kronan (skeppet förliste 1676)
 


Myntsamling 1
Myntsamling 2
 


Ytterligare mynt som är relaterade till Sverige
finns här:
Early coins of Denmark and Sweden
http://www.jehovataler.de/de/muenzen.php