Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Fler exempel på svenska mynt med gudsnamnet
 


 
 


Myntet är från 1561 och representerar ett värde av en ½ mark. Troligen är det ett s.k. kastmynt från kröningen av Erik XIV.
På frånsidan återfinns "Jehovah" med hebreiska bokstäver.
Källa: Myntningen i Sverige 995-1995, sidan 149.Myntet är Sveriges första reguljära guldmynt. På frånsidan återfinns "Jehovah" med hebreiska bokstäver. Gudsnamnet finns också med i kungens kända valspråk "Gud ger åt vem han vill" (på latin: Jehovah/Deus dat cui vult)
Källa: Myntningen i Sverige 995-1995, sidan 150.Hertig Karl som riksföreståndare fortsatte att slå daler i Stockholm från 1598 men för en tid utan sitt porträtt (se översta myntet); i stället har det "Jehovah" som "bild" på åtsidan (första ordet i Karls valspråk). Från 1601 återkommer porträttet, placerat ovanför det krönta riksvapnet (se nedersta myntet); "Jehovah" återfinns nu på frånsidan men är kompletterat med hela valspråket på latin i yttre omskriften.
De flesta mynten har "Jehovah" med hebreiska bokstäver inom en krets av eldsflammor på åtsidan.
Källa: Myntningen i Sverige 995-1995, sidan 175.
 


 

 

 


Guldmynt, 12 dukater, under Gustav II Adolf regering (1611-1632).
På åtsidan återfinns "Jehovah" med hebreiska bokstäver.
Källa: Sveriges mynt 1521-1977.
 


Myntsamling 1
Myntsamling 3 (Karl IX:s mynt)