Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Exempel på svenska mynt med gudsnamnet
 


 
 Erik XIV. Sveriges första guldmynt (ungerska gyllen)
som framställdes 1568. På frånsidan syns tydligt
namnet Jehova med hebreiska bokstäver.Hertig Karl. Guldklipping (8 mark) 1599.
På frånsidan finns tetragrammet JHWH med
hebreiska bokstäver.


Hertig Karl. Daler 1603. På frånsidans omskrift står:
"FORTITVDO MEA IHEHOVA" (Jehova är min styrka),
bibelcitat från Psalm 118:14. I mitten finns tetra-
grammet JHWH med hebreiska bokstäver.


 

 

 


Gustav II Adolf. Kastmynt från kröningen 1617.
På åtsidan finns tetragrammet JHWH med hebreiska
bokstäver.
 Gustav II Adolf. Guldmynt (10 mark) 1626. På
frånsidan finns tetragrammet JHWH med hebreiska
bokstäver.Gustav II Adolf. Segermynt (10 dukater) 1631. På åtsidan finns namnet Jehova med hebreiska bokstäver tillsammans med inskriften A DOMINO FACTUM EST ISTUD (Detta är ett Guds verk).Rikskansler Axel Oxenstierna. Taler 1633-34. På
frånsidan finns tetragrammet JHWH med hebreiska
bokstäver.Drottning Kristina. Guldmynt (6 dukater) 1644. På
frånsidan finns tetragrammet JHWH med hebreiska
bokstäver.


Myntsamling 2
Myntsamling 3 (Karl IX:s mynt)