Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Svenska bibelöversättningar som
använder gudsnamnet
 


 
 


Biblar från 1618 och framåt

P. Waldenströms översättning, NT, 1886

Helge Åkesons översättning, 1911, Jehová, 6864 gånger

1917 års svenska översättning, Jehová (Jahvé), två gånger, fotnot till 2 Mos. 3:14 och i Ordförklaringar och sakupplysningar under ordet Herren:

Herren motsvarar i Gamla test. två olika hebreiska ord. Det ena är adonai, egentligen min herre, av det vanliga, också om människor använda adón, herre, det andra är ett egennamn för Israels Gud, vilket ursprungligen sannolikt uttalades Jahvé, men i nyare tid har kommit att hos de kristna (med andra vokaler) uttalas Jehová. När Herren motsvarar Jahvé i grundtexten, skrives ordet lämpligen, såsom redan i l541 års bibel, HERREN. Förbindelsen »Herren HERREN» är sålunda detsamma som Herren Jahvé (Jehova). För judarna blev detta namn så heligt, att de till slut icke ens vågade uttala det.


Nya världens översättning av Den heliga skrift, 2013, omkring 7000 gånger

Svenska Kärnbibeln, 2023


Svenskbibel, 2023


Andra översättningar som använder gudsnamnet