Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Den svenska psalmboken
1937, 1819 och 1695
 


1937


I psalm 3, 11 och 605 i 1937 års psalmbok finns gudsnamnet Jehova

 


1819
I psalm 3 och 9 i 1819 års psalmbok finns
gudsnamnet Jehova
 


1695


Den svenska psalmboken 1695 med
tetragrammet JHWH