Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Systema Naturae 1735
 

 
 


Titelsidan av Linnés Systema Naturae (1735).
Den bibelvers som Carl von Linné citerade är
Psalm 104:24. Den lyder enligt Helge Åkesons
översättning: "Huru många äro icke dina verk,
Jehová! Med vishet gjorde du dem alla;
Jorden är full av din skapelse."
 Mitt inne i Linnés texter finns ovanstående utrop.
Citatet är delvis hämtat från Psalm 92:6,7 och lyder
enligt Helge Åkesons översättning: "Jehová, huru
stora äro icke dina gärningar! Dina tankar äro
mycket djupa. En oförnuftig man känner det icke,
en dåre förstår icke detta."
 


Oeconomia Ruralis et Domestica 1593-1595Oeconomia Ruralis et Domestica av
Johann Coler (Colerus).
Linné hänvisade till detta dokument flera gånger i sin
s.k. "Örtabok".
Överst på sidan finns tetragrammet JHWH
med hebreiska bokstäver.