Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 


Zetterlöfska huset i Kungälv

Gudsnamnet Jehova finns med i den latinska texten
som är hämtad från Psalm 4:9 i Bibeln.
Bibelversen lyder enligt Helge Åkesons översättning:
"I frid både lägger jag mig och insomnar, ty du allena, Jehová, låter mig bo i trygghet."
(Citatet sattes upp som ett tack för att huset klarade
sig vid den stora branden 1796)


 
 


På högra sidan av entrédörren finns denna
informationsskylt

 
 

Jonseredsstenen i Partille
Plats: Korpåsvägen (Gesebacken), inne i skogen


Gudsnamnet inristat av K. Torin
(präst i Jonsereds kyrka 1864-1892)


Djäkneberget i Västerås


Gudsnamnet inristat i sten under 1800-talet, bland
många andra steninskriptioner i parkområdet. Citatet
är hämtat från 4 Mosebok 6:26 och lyder enligt
Helge Åkesons översättning: "Jehová låte sitt
ansikte lysa över dig och vare dig nådig"


Tyska Skolan Stockholm (Gamla Stan)


Ovanför ingången till f.d. Tyska Skolan, som grundades
1612, finns gudsnamnet JHWH skrivet med hebreiska
bokstäver. (Info om Tyska skolan)