Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Bildsamling 1

Biskopsämbetets vapensköld i Härnösands stift


Texten JEHOVA IN AQUILONE betyder
Jehova i nordanlanden.
Stjärnkransen representerar stjärnbilden Corona Borealis
(Norra kronan), en symbol för "nordanlanden"
 


Nora Samolad sive Laponia Illustrata 1701


Titelsidan av Olof Rudbecks (d.y.) verk
Nora Samolad sive Laponia Illustrata (1701)

 
 

"Stevnebog" 1657


Tetragrammet syns tydligt högst upp på dokumentet
Stadens fyra borgmästare, bl.a. Evert Wildfang och
Hans Henriksen, har undertecknat ingressen till denna förteckning över tvistande parter
(Dokumentet finns i Malmö Stadsarkiv)

 
 

Ingemar Jönssons exlibris (bokägarmärke)
från 1597


I bokägarmärket finns gudsnamnet JHWH med
hebreiska bokstäver


Bildsamling 2
Bildsamling 3
Bildsamling 4