Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 


Zetterlöfska huset i Kungälv

Gudsnamnet Jehova finns med i den latinska texten
som är hämtad från Psalm 4:9 i Bibeln.
Bibelversen lyder enligt Helge Åkesons översättning:
"I frid både lägger jag mig och insomnar, ty du allena, Jehová, låter mig bo i trygghet."
(Citatet sattes upp som ett tack för att huset klarade
sig vid den stora branden 1796)


 
 


På högra sidan av entrédörren finns denna
informationsskylt

 

 
 

Jonseredsstenen i Partille
Plats: Korpåsvägen (Gesebacken), inne i skogen


Gudsnamnet inristat av K. Torin
(präst i Jonsereds kyrka 1864-1892)


Tyska Skolan Stockholm (Gamla Stan)


Ovanför ingången till f.d. Tyska Skolan, som grundades
1612, finns gudsnamnet JHWH skrivet med hebreiska
bokstäver. (Info om Tyska skolan)