Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 


Drottningarna Kristina och Ulrika Eleonora

Kopparstick av drottningens kröning 1650


Tetragrammet JHWH med hebreiska bokstäver
återfinns högst upp i kopparsticket
 


 
 

Drottning Kristinas abdikation 1654


Bronsmedalj från 1654 med tetragrammet JHWH
Åtsidan: Bröstbild av Karl X
Frånsidan: Kristinas överräckande av kronan
 


Ulrika Eleonora valdes till Sveriges drottning 1719

Tetragrammet JHWH med hebreiska bokstäver
finns på tavlan i Gripsholms slott (konstnär
Georg Engelhard Schröder)