Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Bildsamling 1

Biskopsämbetets vapensköld i Härnösands stift


Texten JEHOVA IN AQUILONE betyder
Jehova i nordanlanden.
Stjärnkransen representerar stjärnbilden Corona Borealis
(Norra kronan), en symbol för "nordanlanden"
Svenska kyrkan i Härnösands stift
 


Mässhake från 1691I samband med iordningställandet av Karl XI:s
nya slottskyrka lät man sy denna mässhake.
Den är gjord av röd sammet med broderi i guld
och silver. Framsidan pryds av ett broderat
Jehova med hebreiska bokstäver inom en sol.
(Mässhaken finns på Livrustkammaren i Stockholm)
 

 
 

"Stevnebog" 1657


Tetragrammet syns tydligt högst upp på dokumentet
Stadens fyra borgmästare, bl.a. Evert Wildfang och
Hans Henriksen, har undertecknat ingressen till denna förteckning över tvistande parter
(Dokumentet finns i Malmö Stadsarkiv)

 
 

Ingemar Jönssons exlibris (bokägarmärke)
från 1597


I bokägarmärket finns gudsnamnet JHWH med
hebreiska bokstäver


Bildsamling 2
Bildsamling 3
Bildsamling 4