Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Gudsnamnet i svenska biblar
 

 
 

1618

 
 


Titelsida till Gustav Adolfs bibel med tetragrammet
högst upp (tryckt i Stockholm 1618)


Porträtt av kungen i 1618 års bibel 


Gudsnamnet Jehova finns i 
textmarginalen i samma bibel
(2 Moseboken 6)


I utsmyckningen på baksidan finns tetragrammet
 


 
 

1635

Försättsblad till Gustav II Adolfs fältbibel


1642

Försättsblad till den första fullständiga översättningen av bibeln till finska, tryckt
i Stockholm 1642


 
 


1646

I drottning Kristinas bibel finns
gudsnamnet JHWH med hebreiska
bokstäver

 


1646

Bild 8 ur den svenska bibeln från 1646
 


1674

Rådsbibeln 1674 (försättsblad)


Gudsnamnet Jehova finns i textmarginalen
i samma bibel (2 Moseboken 6)
 


 
 


1703
I Karl XII:s bibel, som utkom 1703, finns gudsnamnet på flera ställen

Gudsnamnet Jehova finns i
textmarginalen (2 Moseboken 6). I Peter Fjellstedts bibelkommentarer till
2 Moseboken 3:14 används också
namnet Jehovah. Även i Gezeliernas
bibelverk
finns namnet Jehovah
 

 
 

1709
I Karl XII:s fältbibel, som utkom 1709, finns gudsnamnet JHWH med hebreiska bokstäver 


1777

Figur-Bibeln från 1777, sidan 2
(Obs. samma bild från träsnitt som i 1646 års bibel)
 

 
 


Figur-Bibeln från 1777, sidan 67
 

 
 


Figur-Bibeln från 1777, sidan 101
 

 
 

1865

Hans Magnus Melins översättning 1865


2 Mosebok 3:15


5 Mosebok 6:4


Psalm 83:19


1899

Nedan några exempel från Myrbergs
översättning 1899


Från Psalm 8Från Psalm 83


Från Psalm 84

Fler exempel från Myrbergs översättning av Psaltaren


1917

Illustrerad Familjebibel, 1917 års översättning, har tetragrammet på
pärmens fyra innesidor
 


 
 
 
 


2000

 
 

I Appendix XXXII i bibel 2000
 


2015